Можно ли мазать ребёнку на щечки локоид мазь от диатеза ? Нам 1,8